Auteursrecht © 2020 Wijkbelang Hooghuis. Alle rechten voorbehouden.

WIJKBELANG HOOGHUIS
Alle informatie rondom de wijk Hooghuis in Etten-Leur
Wijkmanager
De wijkmanager stelt zich voor!

Ik ben 55 jaar en heb 2 kinderen. Ik ben geboren en getogen in Etten-Leur maar ben inmiddels als inwoner uit Etten-Leur vertrokken.
Ik ben 37 jaar geleden bij de gemeente Etten-Leur begonnen als medewerkster op het bureau Sportzaken. Ondertussen heb ik gestudeerd aan de bestuursacademie in Tilburg. Vervolgens heb ik op verschillende afdelingen gewerkt en me bezig gehouden met diverse beleidsterreinen onder andere Openbare Werken, Afvalbeleid, Hondenoverlast, Ontwikkelingssamenwerking en Mediabeleid.
Sinds 2003 zet ik me, samen met andere wijkpartners, in voor het wijkgericht werken.
Als wijkmanager ben ik een schakel tussen gemeente, bewoners en wijkpartners. Doel is om de leefbaarheid te verbeteren.
Samen behandelen we onderwerpen zoals eenzaamheid, armoede, verkeer, onderhoud wegen, parkeren, spelen, groenprojecten etcetera.
Werken met vrijwilligers loopt als rode draad door mijn loopbaan bij de gemeente Etten-Leur.
Ik heb grote bewondering voor bewoners die zich betrokken voelen bij het wel en wee in de leefomgeving en die hier belangeloos hun steentje aan bijdragen.
Er zijn hierdoor al mooie initiatieven ontstaan die de onderlinge samenhang tussen buurtbewoners stimuleren. Direct contact tussen bewoners en gemeente vind ik hierbij van essentieel belang. Ik word hierdoor gedreven om mezelf nog meer dienstverlenend in te zetten. Ik vind het heerlijk om
in “mijn” wijken het wijkgericht werken steeds
verder uit te bouwen en nog meer creatieve mensen te ontmoeten met frisse, vernieuwende ideeën voor de verbetering van de leefbaarheid.

Miranda Boere
Mijn wijken: Hooghuis, Centrum-Oost en Centrum-West