Auteursrecht © 2020 Wijkbelang Hooghuis. Alle rechten voorbehouden.

WIJKBELANG HOOGHUIS
Alle informatie rondom de wijk Hooghuis in Etten-Leur
Whatsapp preventie
Whatsapp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp groepen die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken. Er kunnen maximaal 256 mensen deelnemen aan zo’n groep. Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen”.

Buurtpreventieteams
WhatsApp is, eventueel, al dan niet in combinatie met “surveillance buurtpreventie” (buurtpreventieteams) een krachtig middel om de wijk veilig te houden. ‘Iemand kan heel snel een heel grote groep mensen inseinen.’ Dat doet niet af aan het belang om ook zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken. Zichtbaar aanwezig zijn betekent dat je ook aanspreekbaar bent voor de wijkbewoners en hen ook kan adviseren. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot sociale contacten in de wijk en mogelijke sociale en maatschappelijke problemen richting de verschillende instanties gesignaleerd kunnen worden.

Wijk Hooghuis
Onze wijk heeft op dit moment alleen WhatsApp-preventie en geen buurtpreventieteam. De aansturing van de Buurtpreventie App in Hooghuis ligt op dit moment bij 2 coördinatoren die het berichtenverkeer structureren en monitoren. Zij voegen nieuwe leden toe en verwijderen leden die hetzij verhuizen buiten de wijk of zich, na waarschuwen, niet aan de spelregels houden.

Aanmelden om te worden toegevoegd aan de BuurtpreventieApp kan via het mailadres: Buurtpreventie.Hooghuis@gmail.com onder vermelding van naam, adres en 06 nummer. Zorg wel dat u de WhatsApp applicatie op uw telefoon hebt geïnstalleerd.
Spelregels voor de buurt:

    Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar

    Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd Etten-Leur, wijk Hooghuis

    De wijk het Hooghuis is opgedeeld in 4 gebieden, namelijk Noord, West, Midden & Zuid.

WhatsApp is een burgerinitiatief. – De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 of 0900-8844 gedaan wordt.

Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
– S = Signaleer
– A = Alarmeer 112
– A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.

Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

Wees ivm de privacy heel voorzichtig met het rondsturen van foto’s van personen of adressen.

Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.

Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

Het niet houden aan de spelregels of het plaatsen van onnodige berichten leidt tot verwijdering uit de groep!

Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. Bij dit gebruik wordt je gelijk verwijderd. Voorstellen aan anderen is niet nodig.
Hiervoor kunt u gebruik maken van o.a. Apps zoals Nextdoor (https://nextdoor.nl/).

Voor kleinschalige, op straatniveau, buurtapp projecten kan ook gebruik gemaakt worden van de App van Veiligebuurt (https://veiligebuurt.nl/).
Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie, de BOA’s en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme, verschillende soorten overlast en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. De rol van de inwoners bij buurtpreventie is ook echt PREVENTIE, dus signaleren en melden.