Auteursrecht © 2020 Wijkbelang Hooghuis. Alle rechten voorbehouden.

WIJKBELANG HOOGHUIS
Alle informatie rondom de wijk Hooghuis in Etten-Leur


Ik ben Mark, wijkboa van het Centrum en gebied Hooghuis. Ik vind het belangrijk een aanspreekpunt te zijn voor de bewoners in de wijk. Een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) houd zich onder meer bezig met handhaving van de voorschriften van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan allerlei voorschriften die regelen dat het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is in Etten-Leur. Tevens houd ik mij bezig met mijn taakaccent Toezichthouder Drank en Horecawet. Ik ben 8 jaar aan het werk als BOA waarvan 6 jaar in gemeente Etten-Leur. Mijn doel is om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten en te bevorderen. En kort samengevat de kleine ergernissen op te lossen wat er speelt.

De BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) is te herkennen aan het nieuwe landelijke blauwe BOA uniform.

Ik vind communicatie en samenwerking ontzettend belangrijk en sluit regelmatig aan bij:

    Vergaderingen buurtpreventie
    Vergaderingen wijkcentra
    Inloop spreekuur op de weekmarkt samen met mijn wijkagent (goede samenwerking)
    Surveillance door de wijk samen met de wijkagent en geregeld ook alleen
    Aangesloten bij Buurt Whatsapp maar dan alleen leesfunctie
Wijk BOA:

In september 2015 is ons BOA team uitgebreid van 3 gemeente BOA’s naar 5 gemeente BOA’s. Door deze uitbreiding is het mogelijk om wijkgericht werken te ontplooien en elke BOA zijn eigen wijken te geven. Het heeft tijd nodig om een stevig netwerk op te bouwen en meer zichtbaar in de wijk te zijn, maar dit gaat zeker lukken en ik ga mij daar samen met mijn team voor inzetten!

Facebook

BuurtWhatsapp

Aanmelden voor de BuurtWhatsapp? Neem dan contact via: Buurtpreventie.Hooghuis@gmail.com.


BOA – Mark