Welkom op deze site van Stichting Wijkbelang Hooghuis. De wijk Hooghuis in Etten-Leur bestaat ruim dertig jaar. In het verleden kende deze wijk, evenals andere wijken, een wijkvereniging die de belangen van de wijk behartigde en verschillende, soms jaarlijks terugkerende, activiteiten ontwikkelde en uitvoerde. Door omstandigheden is de wijkvereniging een aantal jaren geleden opgeheven. Een aantal enthousiaste vrijwilligers ging echter door. Zij vormden tezamen Wijkbelang Hooghuis. De groep kwam maandelijks bijeen. Daarnaast was er een regelmatig werkoverleg met de gemeente Etten-Leur, Alwel, de wijkagent, Surplus Welzijn en andere organisaties. Op 1 september 2015 is Stichting Wijkbelang Hooghuis bij notariële akte opgericht.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: “het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk Hooghuis te Etten-Leur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Marianne Hultermans, secretaris en Nijs van Noordennen, penningmeester; alsmede de leden Cees Wegman en Cees Lambrechts.

Surplus Welzijn
Het bestuur wordt bijgestaan door Marten Voetman wijkwerker

Gemeente Etten-Leur
Miranda Boere is wijkmanager vanuit de gemeente Etten-Leur.

Organogram
Om een duidelijk beeld te krijgen van de organisatie is een organogram opgesteld.

Activiteiten
Voor een overzicht wordt verwezen naar wijkactiviteiten Agenda.

De wijk
De wijk Hooghuis telt zo’n 5.500 inwoners. Desondanks zijn er maar een beperkt aantal faciliteiten. We noemen het drukkerijmuseum, de supermarkt,  de brede school de Vleer en de ruimte voor wijkactiviteiten in de brede school.

Present in Vriendschap
Vanuit Wijkbelang Hooghuis is het project “Present in Vriendschap” ontstaan. Dit project richt zich op het voorkomen dan wel bestrijden van eenzaamheid. Maar sinds 7 april 2017 mag het project zich Stichting Present in Vriendschap noemen en is het een officiële stichting geworden.
Bekijk hier de website.

Graag wensen wij u veel leesplezier.
Stichting Wijkbelang Hooghuis

Auteursrecht © 2020 Wijkbelang Hooghuis. Alle rechten voorbehouden.

WIJKBELANG HOOGHUIS
Alle informatie rondom de wijk Hooghuis in Etten-Leur

Geachte wijkbewoners en pagina bezoekers.

Het bestuur van wijkbelang Hooghuis heeft besloten om alle activiteiten die gepland staan, tot nader order, niet door te laten gaan.

Dit in verband met de toenemende onrust   omtrent het coronavirus en  verspreiding hiervan tegen te gaan.
Zodra het virus en verspreiding is afgenomen  krijgt U weer een bericht hierover.

We  gaan weer starten vanaf 1 september. Mocht er nog veranderingen komen vanuit  de regering dan houden wij jullie uiteraard op de hoogte. Tot die tijd: Blijf gezond en houd je aan de richtlijnen van de RIVM.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur