Wijkmanager

Hallo beste wijkbewoners,

Graag stel ik mezelf aan u voor.

Ik ben Miranda Boere. Ik werk  bij de gemeente Etten-Leur als wijkmanager van de wijken Hooghuis, Centrum Oost en Centrum West. Ik heb 2 kinderen en ben zelf geboren en getogen in Etten-Leur. Ik heb ook in de jaren 80 in wijk Hooghuis gewoond.

Wat is wijkgericht werken?
De gemeente wil samen met u en wijkpartners het wonen in uw wijk nóg fijner maken. Dit met de inzet van de kennis en kunde van ons allemaal, zodat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar deel.

Wat doe ik als wijkmanager?
Als wijkmanager ben ik uw schakel naar de gemeente en wijkpartners. Mijn doel is dat zoveel mogelijk partijen eraan bijdragen dat de wijk Hooghuis fijn wonen is en blijft.

Ik werk hiervoor nauw samen met onze wijkpartners. Wijkpartners zijn o.a. de wijkagent, Wijkbelang Hooghuis, Woonstichting WEL, Surplus Welzijn (Wijkwerk en Jongerenwerk), het Wijkteam en de coördinatoren van de Buurtwhatsappgroepen. Samen geven wij invulling aan het wijkgericht werken.

Wijkagenda, ook u kunt onderwerpen aandragen!
De acties die uit samenwerking voortvloeien leggen we jaarlijks vast in een wijkagenda. Hierover maak ik duidelijke afspraken met de wijkpartners. Iedere wijkpartner kan zaken aandragen voor de wijkagenda. Ook u!

Een paar thema’s uit de Wijkagenda
We praten onder andere over projecten om sociaal isolement en eenzaamheid aan te pakken en bewegen voor ouderen te bevorderen.

Over het stimuleren van ontmoeting en de aanpak van jeugdoverlast. Maar ook over de aanpak van zwerfvuil, (verkeers)veiligheid en onderhoud van wegen. 

Bewonersinitiatieven
De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven van wijkbewoners. Heeft u een idee dat het wonen in uw wijk nóg fijner maakt en wilt u er zelf uw steentje aan bijdragen, neemt u dan alstublieft contact met mij op. Zie hieronder mijn contactgegevens.

Openbaar gebied
Indien u een melding wilt doen over het openbaar gebied in uw wijk, bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, losliggende stoeptegels of zwerfvuil dan kunt u bellen naar het 5-cijferige telefoonnummer van de gemeente Etten-Leur: 14 076. Als u een smartphone heeft, kunt u ook gebruik maken van de App Buiten Beter. Deze App is gratis te downloaden.

Contactgegevens
U kunt mij van maandag tot en met donderdag bereiken via telefoonnummer (076) 502 44 90 of via het 5-cijferige telefoonnummer van de gemeente Etten-Leur: 14 076. Mijn e-mailadres is Miranda.Boere@Etten-Leur.nl.

Voor meer informatie zie de gemeentesite

Groetjes en tot ziens in uw wijk!

Miranda Boere